stopki_unia_210x25_150 (1)

<br />

OPIS PROJEKTU

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S5 ŻNIN – GNIEZNO

Kontrakt współfinansowany ze środków unijnych pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr Projektu: POIS.03.01.00-00-0023/16

Tytuł Projektu: Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin-Gniezno, odc. Mielno-Gniezno

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 17.03.2017r.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 310 540 306,17 PLN

 

Całkowita wartość projektu: 578 072 000 PLN

Budowa drogi S5 Żnin – Gniezno, odcinek: węzeł „Mielno” – Gniezno, od km 0+000 do km 18+330,21

Umowa nr GDDKiA/O-PO/R-2/29/2013 z dnia 03.12.2014r.

Zaakceptowana Cena Kontraktowa:

brutto 476 356 082,96 PLN (netto 387 281 368,26 PLN plus 23% podatek VAT 89 074 714,70 PLN)

Termin Realizacji:

03.07.2017r.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

NADZÓR INWESTORSKI

Lafrentz – Polska Sp. z o.o
ul. Zbąszyńska 29
60-359 Poznań

Przedstawiciel: Inżynier Kontraktu
mgr inż. Piotr Kuciak

WYKONAWCA

Odcinek węzeł „Mielno” – Gniezno,

Od km 0+000 do km 18+330,21

Umowa nr GDDKiA/O-PO/R-2/29/2013 z dnia 03.12.2014r.

LIDER – 
Budimex S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
POLSKA

PARTNER –
Ferrovial Agroman S.A.
Campo de las Naciones
Ribera del Loira 42
28042 Madryt

Aktualne Zaawasowanie

Aktualne Zaawansowanie Finansowe

Więcej informacji

Aktualne zaawansowanie czasowe (stan na dzień 03.07.2017 )

Graficzny postęp robót

Wciśnij więcej by zobaczyć informacje na temat graficznego postępu robót.

Aktualne zaawansowanie rzeczowe

Wciśnij „więcej by zobaczyć informacje na temat aktualnego zaawansowania rzeczowego.

Data Ostatniej Aktualizacji

07.11.2018r.