• Pozwolenie na użytkowanie

   

  W dniu 10.10.2016r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił dla inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwolenie na użytkowanie, w zakresie ruchu samochodowego dla obiektów: – wiadukt drogowy WD7 zlokalizowany w ciągu drogi

  Read more

 • Pozwolenie na użytkowanie – wiadukt WD 12

   

  W dniu 20.09.2016r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru budowlanego udzielił dla inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwolenie na użytkowanie, w zakresie ruchu samochodowego dla obiektów: – wiadukt WD12 zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej

  Read more

 • Pozwolenie na użytkowanie

   

  W dniu 10.08.2016r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru budowlanego udzielił dla inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, pozwolenie na użytkowanie, w zakresie ruchu samochodowego dla obiektów: – wiadukt WD2 zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej

  Read more

 • Aktualności

   

  W dniu 17.02.2016r. odbyła się wizyta techniczna Wojewody wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna , z udziałem Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Pani Beaty Tarczyńskiej a także przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu , Wykonawcy Robót oraz Nadzoru Budowlanego,

  Read more

 • Utrudnienia w ruchu

   

  Utrudnienia w ruchu związane z „Budową drogi S5 Żnin-Gniezno, odcinek: węzeł „Mielno-Gniezno, od km 0+000 do km 18+330,21” W dniu 24.03.2015r., na drodze powiatowej nr 2149P (Gniezno – Ździechowa) została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zwężeniu jednego pasa

  Read more

 • Zawarcie umowy

   

  w dniu 03.12.2014r. podpisano umowę nr GDDKiA/O-PO/R-2/29/2013 pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, a konsorcjum firm: Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40 – lider konsorcjum oraz

  Read more

12