Generalny Wykonawca Robót w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w związku z zakończeniem robót i zamiarem przekazania użytkownikom dróg następujących obiektów: WS 13, WS 14, PG 18, WD 4, WD 5, MS 1 + PZŚ, MS 3, MS 6+ PZŚ, WD 8 i WD 16, w dniu 07.03.2017r. zgłosił zakończenie prac dla w/w obiektów do Państwowej Straży Pożarnej oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie.

536 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *